Stavebná činnosť

Vykonávanie pozemných, inžinierskych, občianskych, priemyselných stavieb.
 • Železobetónové Skelety
 • Rekonštrukcie budov
 • Nadstavby budov
Vykonávame stavebné práce
 • tesárske práce
 • železiarske práce
 • murárske práce
 • betonárske práce

Dokončené stavby

Dôkazom kvality ponúkaných činností je množstvo stavieb rôzneho druhu postavených v minulosti pod vedením Konateľa spoločnosti.

Polyfunkčné objekty
 • Administratívne centrum Lindner v Bratislave
 • Omnipolis – Bratislava
 • Digital Park I – Bratislava
 • Komplex Trinity – Bratislava
 • Obchodný dom Malacky
 • Minioceliareň – Strážske
 • Administativna budova – Žilina
Bytová výstavba
 • Bytový dom Dlhé Diely
 • Nadstavba Haanova
 • Trnavská
 • Bytový dom Bajkalská – Ba a VAZEX – Bratislava
 • BD Petržalka City I.etapa
 • Polyfun.Dom- Gagarinova BA
 • Polyfun. Dom Petržalka City II. Etap ZD
 • BA Polyfun. Dom MamaPapa -ZD
 • 1PP garže
Iná výstavba
 • Vodný svet Beroun
 • Garáže Mamut
 • Mostovka – Loučany
 • Nájazdová rampa s príjazdovou komunikáciou- Uhorský Brod
Administratívna Budova - ACL LINDNER

Železobetónový skelet výstavba 6 mesiacov

 • debnenie 60tisíc m2
 • betonáž 8 tisíc m3
 • armatúra 1122 t
 • podlaží 7NP a 1PP
Administratívna Budova - Siemens

Železobetónový skelet výstavba 4 mesiacov

 • debnenie 42tis m2
 • betonáž 5,5tis. m3
 • armatúra 704t
 • podlaží 10NP a 1PP
Bytový dom Bajkalská, Bratislava

Dodávka murovaných konštrukcií výstavba 5 mesiacov

 • obvodové murivo 910m3
 • priečkové murivo 16250m2
 • podlaží 13NP a 1PP
BD Koliba Bratislava

Skelet hrubej stavby železo betón vodorovné konštrukcie včetne výťahovej šachty a 1PP Garáže, zvisle prvky porohterm. 4 Nadzemné podlažia

Administratívna budova Digital Park, Bratislava

Dodávka železobetónových konštrukcií výstavba 6 mesiacov

 • debnenie 44tis. m2
 • betonáž 5,5tis. m3
 • armatúra 650t
 • podlaží 8NP a 1PP
Garážový dom Mamut, Bratislava

Dodávka železobetónových konštrukcií výstavba 3,5 mesiacov

 • debnenie 32tis. m2
 • betonáž 11tis. m3
 • armatúra 2640t
 • podlaží 4NP a 2PP
Polyfunkčný komplex Trinity, Bratislava

Dodávka častí železobetónových konštrukcií výstavba 3 mesiacov

 • debnenie 22 tis. m2
 • betonáž 5,5 tis. m3
 • armatúra 770 t
 • podlaží 4NP
Bytový dom NBC Dlhé Diely, Bratislava

Dodávka železobetónových konštrukcií výstavba 6 mesiacov

 • debnenie 41 tis. m2
 • betonáž 10,5 tis. m3
 • armatúra 1120 t
 • podlaží 7NP a 2 PP
Administratívne centrum Omnipolis, Bratislava

Dodávka železobetónových konštrukcií výstavba 6 mesiacov

 • debnenie 43 tis. m2
 • betonáž 6,5 tis. m3
 • armatúra 700 t
 • podlaží 10 NP a 1 PP
Bytový dom Vazex, Bratislava- gen. dodávateľ Skanska SK

Dodávka železobetónových konštrukcií výstavba 6 mesiacov

 • debnenie 68tis. m2
 • betonáž 12 tis. m3
 • armatúra 1320 t
 • podlaží 13 NP a 1 PP
Petržalka City I, Bratislava

Dodávka železobetónových konštrukcií výstavba 2mesiace

 • základová doska
 • armovanie armatúry 398 t
RD Kvetoslavov

 • pokladka krytiny 500 m2
 • Montáž krovu 26m3
 • výstavba 2mesiace
Petržalka City I

Výstavba polyfunkčnej budovy

 • betonárskej výstuže 1200 t
 • tesárske práce
 • betonárske práce
 • Výstavba november 2011 koniec október 2012
Polyfunkčný dom Gagarinka BA

Výstavba skeletu

 • Pokladka betonárskej ocele cca 550t
 • betonárske práce
 • debnenie cca 30 000 m2
 • Betón cca 5 500 m3
 • Výstavba september 2012 až február 2013
Brižite SO-03 SO-04 SO-07

Výstavba skeletu SO-07

 • pokladka betonárskej ocele cca 120 t
 • tesárske a betonárske práce
 • Betón cca 120m3
 • Debnenie cca 4 600m2
 • SO-03-04-pokladka betonárskej ocele cca240 t
Rekreačný dom Spišské Vlachy

Výstavba skeletu

 • september 2013 až január 2014
Bory Mall BA

Výstavba skeletu časti C,B

 • Pokladka betonárskej ocele
 • tesárske a betonárske prace
 • výstavba september 2013 až január 2014
ZD Uprková BA

 • Pokladka betonárskej ocele
 • betonáž ZD Betón cca 300 m3
 • Oceľ cca 35 t
Mostovka loučany

 • Pokladka betonárskej ocele pätiek ,pilierov + debniaci systém Peri
 • Betón cca 300 m3
 • Oceľ cca 60 t
Nájazdová Rampa Uhorský Brod

 • Pokladka betonárskej ocele
 • betonáž Rampy základov rampy, +debniaci systém Peri
 • Betón cca 240 m3
 • Oceľ cca 53 t
 • kanalizácia, zámková dlažba, príjazdové komunikácie
Výrobná HalaMijava

 • Pokladka betonárskej ocele
 • betonáže jednostraných stien nad 4,5m, +debniaci systém Doka
 • obvodove murivo do výšky 12m
 • strojné omietky
 • M-D lešenia
 • Oceľ cca 100 t kanalizácia, zámková dlažba, príjazdové komunikácie
ZD Petržalka City II etapa

 • Pokladka betonárskej ocele
 • betonáže jednostraných stien nad 1,2 m, +debniaci systém Doka
 • betón 2500m3 s povrchovou úpravou
 • Oceľ cca 230 viazanie betonárskej ocele
MamaPapa ZD ,zvisle prvky, strop 1PP Garáže

 • Pokladka betonárskej ocele
 • betonáže, obvod
 • Steny, vnútorné zvislé prvky
 • Strop +debniaci systém Doka, betón 800m3
 • Oceľ cca 60t viazanie betonárskej ocele
Načítavam...